Archiwum kategorii: typologie mieszkaniowe

KAMELEON mieszkaniówka z NL

 


Na swoje potrzeby projektowe, robię pewne studium różnych ciekawych rozwiązań mieszkaniowych. Nie interesuje mnie sama architektura, ale przede wszystkim korelacje urbanistyczne i to jak dobra architektura, może wpłynąć na jakość przestrzeni publicznej. Na pierwszy strzał KAMELEON, – tak nazywa się multi funkcjonalny blok on nl architects. Interesuje mnie zestawienie mieszkaniówki z innymi funkcjami, taki mix use. Budynki hybrydy, które oferują z jednej strony mieszkania, z drugiej strony maja funkcje, które sprawiają że dom nie jest samotną wyspą. Chce zadać sobie pytania jak współcześnie powinno się budować przestrzeń do życia, czy budować zamknięte enklawy, które oddalone są kilometry ok usług. 


Tu krótki opis zaczerpnięty ze strony autorów 


„Kameleon to ogromny blok mieszkalny, z nowym centrum handlowym i mnóstwem miejsc parkingowych w okolicy, dawniej znanej jako Bijlmermeer . Bijlmer to jedyny obszar w Holandii, który czasami jest uważany za getto. W tej chwili teren przechodzi radykalny proces renowacji; podejmowane są próby przekształcenia go w zwykłe holenderskie przedmieście. Wprowadzono standardową zabudowę w niskiej intensywności, która zastępuje 10 kondygnacyjne apartamentowce, ale także tereny zielone pomiędzy nimi.” 


Co dla mnie  jest wartością w tym projekcie, przede wszystkim sposób wpisania w kontekst, który jest dosyć trudny, i porównać go można do naszych rodzimych hiper blokowisk, wprowadzenie usług w parterze wygenerowało, przestrzeń publiczna, 

umieszczanie parkingów pomiędzy parterem usługowym, a częścią mieszkaniowa, zdecydowanie poprawia komfort użytkowania mieszkań. 

W końcu mimo tak dużego molocha udało się uzyskać mieszkaniowe w zgrabnej ludzkiej skali, z ciekawie zaprojektowana częścią przestrzeni półprywatnej  dla mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Dom po spadku, wizualizacje

Render_dom po spadku

Po dłuższej przerwie na blogu wracam do pracy na domem po spadku, dzisiaj troszkę wrażeniowego Rendera, pokazującego a bardziej  klimat uliczki. Chciałem uzyskać charakter wiejskiej uliczki z archetypem chat,  w której relacje pomiędzy sobą tworzą wrażeniową niską zabudowę wpisaną w charakter zobcza.

Render  oraz model w całości wykonany na open sourcowym oprogramowaniem , blender + ślinik renderujący cycles. Nie jestem specjalistą od photo wizualizacji architektury, ale dostrzegam duży potencjał i możliwości pracy z tym programem. Oczywiście 0 używania Photoshopa, wszystko zostało wykonane jako 3d model. 

I oczywiście sprawdzenie, obrazka w czarno-białych odcieniach

Render_dom po spadku B&W

Jak projektować dom w górach – diagram koncepcyjny

 

DOM PO SPADKU - DIAGRAM

Dzisiaj wrzucam diagram koncepcyjny domu po spadku , Wyszła z tego transformacja domu atrialnego. Co ciekawe w klasycznym domu atrialnym, atrium z reguły jest zamkniętym elementem dostępnym od wewnątrz domu, w mojej opcji otwieram atrium na krajobraz. 

0012.210115 – projektuje rozkład funkcjonalny domy po spadku

 Dom po spadku

Kilka szkiców z pracy nad rzutami, i układem przestrzennym, Wszystkie szkice wykonałem w Blender, a następnie na podstawie nich budowałem zarys funkcjonalny domu .

I made a few sketches from the work on projections and the spatial layout. All the sketches were made in Blender, and then based on them, I built a functional outline of the house.


Wpis jest częścią studium projektowego Domu po spadku w których sprawdzam możliwości programów open source ( blender, freecad itp), różne technologie budowlane i idee projektowe. 

The entry is part of the slope House design study in which I check the possibilities of open source programs (blender, freecad, etc.), various construction technologies and design ideas.

Urbanistycznie/ landscape

 

Istota mojego podejścia do projektowania, jest zawsze kontekst, i on warunkuje mi rozwiązanie problemów. W projekcie domu po spadku istotne są założenia, które sobie przyjąłem:

The essence of my approach to design is always the context, and it determines the solution to problems.  In the house design after the inheritance, the assumptions I made are important:

1. Górski leśny, klimat / mountain forest, climate

2. I kilka zabudowań o tym samym charakterze / And a few buildings of the same character

Chcę ten temat przećwiczyć w kontekście min 4 domów ( to pozwoli też przećwiczyć różne układy funkcjonalne). I sprawdzić zależność funkcjonalna, urbanistyczna i krajobrazowa, między budynkami i między krajobrazem. To dość trudny teren, dlatego takie zależności są świetnym ćwiczeniem na wielu płaszczyznach projektowych i prezentacyjnych.  Ważne, żeby tak ulokować budynki żeby zachować widok, i stworzyć przestrzeń pomiędzy budynkami z odpowiednim klimatem. Wydaje mi się, że pójście w dość prosty szachownicowy układ może dać ciekawy efekt.

I want to practice this topic in the context of at least 4 houses (this will also allow me to practice different functional layouts). And check the functional, urban and landscape relationship between buildings and between landscapes. It is quite a difficult terrain, so such relationships are a great exercise in many design and presentation levels. It is important to position the buildings in such a way as to maintain the view and to create a space between buildings with the right atmosphere. It seems to me that going into a fairly simple checkerboard layout can give an interesting effect.

I jeszcze mały scren  z Blendera, Cały szkic urbanistyki wykonałem przy pomocy narzędzia grease pencil, ważne żeby pilnować warstw, a można rysować rewelacyjne rzeczy 

And a small screen from Blender, I made the whole sketch of urban planning with the grease pencil tool, it’s important to keep an eye on the layers, and you can draw amazing things

0003.210104- Spadzisty czy niespadzisty o to jest pytanie

Pytanie dosyć istotne w kontekście gór, ta spadzistość często narzucona jest z góry przepisami. A co jeśli chcemy prosty projekt z prostym dachem. Dom po spadku, jest forma odpowiedzi na ten problem wizualnie jest kostka ułożona na stoku, według przepisów ma dwie płaszczyzny pod kątem zapewniające.  Kąt nachylenia domu w stosunku do stoku też możemy regulować . 

A question quite important in the context of mountains, this slope is often imposed by regulations. What if we want a simple project with a simple roof. „The slope house” , there is a form of response to this problem, visually a cube is laid on a slope, according to the regulations it has two slope in the roofs . The inclination angle of the house in relation to the slope can also be adjusted.

0003.210103- co się stanie jeśli położymy dom atrialny na stoku

Myśląc o tworzeniu koncepcji domu na stoku, nurtował mnie  problem wpisania budynku w kontekst góry (pomijając kulturowy aspekt z jej archetypem domu ze spadzistym dachem),  Jeśli na płaskim terenie dom z płaskim dachem wpisuje się w krajobraz równiny to jeśli ten sam motyw zastosuje na stoku, tzn. położę budynek z płaskim dachem na stoku, otrzymam ten sam efekt, budynek wpiszę się w geometrie podłoża . Idąc tym tokiem myślenia. a używając typologii domu atrialnego obróconego o pewien kąt, otrzymamy ciekawy efekt otwarcia atrium na widok ze stoku. 

When thinking about creating the concept of a house on a slope, I was concerned about the problem of including the building in the context of the mountain (ignoring the cultural aspect with its archetype of a house with a sloping roof). , i.e. I will put a building with a flat roof on a slope, I will get the same effect, the building will fit into the geometry of the ground. Following this line of thinking. and using the typology of an atrial house turned by a certain angle, we get an interesting effect of opening the atrium to the view from the slope.

210102-Drewno palone japońskie

 O nowym projekcie myślę mocno materiałowo, kontekst jest leśny, na zboczu , chciałbym żeby dom zniknął na tle lasu, ale jednocześnie zachował, charakter. Dlatego zastanawiam się nad czarnym drzewem na fasadzie i dachu, wiem że etap za wczesny na takie decyzje, ale ten materiał by idealnie pasował, Dlatego padło na drewno palone .

I think about the new project strongly in terms of materials, the context is forest, on a slope, I would like the house to disappear against the background of the forest, but at the same time retain its character. That is why I am thinking about a black tree on the facade and roof, I know that the stage is too early for such decisions, but this material would fit perfectly, Therefore it was fired wood.

 drewno palne japońskie (shou sugi ban) – jest japońską techniką opalania drewna, nadającej jej niepowtarzalny charakter, i czarny kolor, który idealnie nada się do wtopienie projektu w kontekst lasu, Technika ta również impregnuje drewno, przeciw wilgoci, grzybom. elekt jest niezwykły , najlepsze rezultaty pod względem daje jesion amerykański 

Japanese firewood (shou sugi ban) – is a Japanese technique of burning wood, giving it a unique character, and a black color, which is perfect for blending the design into the context of the forest. This technique also impregnates the wood against moisture and fungi. elect is remarkable, American ash gives the best results

załączam filmik pokazujący w jaki sposób, wykonuje się tego typu materiał:

I attach a video showing how this type of material is made:

oraz kilka przykładów projektów z wykorzystaniem drewna palonego. 

and some examples of projects using burnt wood.Na pewno jeszcze wrócę do tematu drewna palonego i detali jakie chciałbym uzyskać

I will definitely come back to the subject of burnt wood and the details that I would like to achieve

Rysuje szkic koncepcyjny domu przy lesie w blenderze

 

Sprawdzeń programów open source ciąg dalszy:) program, który deklasuje wiele komercyjnych rozwiązań, moim zdaniem idealnie nadaje się do pracy koncepcyjnej i nie tylko. Możemy osiągnąć ogromną precyzje i dokładność w modelowaniu, której w revicie ciężko osiągnąć.
Program, o którym mówię to Blender ( jego rozwój ostatnimi czasy jest imponujący), postanowiłem przetestować narzędzie Grease Pencil  jako świetne narzędzie do projektowania w połączniu szkicuje i od razu modeluje. Niesamowita plastyka pracy, przy pracy koncepcyjnej .
Postanowiłem wyszkicować idea domu przy lesie 

Dom w krajobrazie _ makiety z opcji 1

 

DOM W KRAJOBRAZIE_MAKIETA 01
  DOM W KRAJOBRAZIE WIDOK Z GÓRY   

Kolejna praca na makiecie, tym razem projekt domu w krajobrazie w opcji 1.
Więcej o domu w krajobrazie piszę tutaj : DomWKrajobrazie
W założeniach koncepcyjnych starałem się wprowadzić, krajobraz do centralnej części domu,  tak żeby zatracić barierę wnętrza i zewnętrza . Makieta pozwala w rewelacyjny sposób prześledzić ten proces i nie skupiam się tylko na wyrywku (kadrze obrazu) , tak jak to mam miejsce w przypadku wizualizacji. 

Poniżej kilka zdjęć makiety

DOM W KRAJOBRAZIE_MAKIETA 02
  DOM W KRAJOBRAZIE FASADA BOCZNA  

DOM W KRAJOBRAZIE_MAKIETA 03

DOM W KRAJOBRAZIE_MAKIETA 04

DOM W KRAJOBRAZIE_MAKIETA 06

Czytaj dalej

Dom polinii – makiety

 

Dzisiaj kilka zdjęć z pracy nad typologią Domu po linii

Dom_po_lini_makieta_01
Widok z zewnątrz 
Dom_po_lini_makieta_02
Widok z zewnątrz na jadanie 

Dom_po_lini_makieta_03
Widok z zewnątrz od ogrodu na część sypialnianą

Dom_po_lini_makieta_04
Widok od strony ogrodu na kuchnie i garaż

Dom_po_lini_makieta_05
Widok z góry po ściągnięciu dachu na sypialnie

Dom_po_lini_makieta_06
Widok z góry po ściągnięciu dachu salon i jadalnie

Dom_po_lini_makieta_07
Rzut z góry 

DOM POLINII – szkice funkcjonalne

 

Dom po lini_szkic_01
MODUŁ SYPIALNIA
Szkic jest najlepszym przekaźnikiem myśli, i pomysłu miedzy tym co powstaje w głowie, a pierwszym zapisem na kratce. 

Często  zanim zrobię szkic, bazgram po kartce, pozwalam wylać się na kartkę potokowi myśli, czasem bez ładu i składu, ale w tym chaosie można dostrzec, idee pomysły.
Kiedyś słyszałem o takim ćwiczeniu pobudzającym kreatywność, polegało na tym, że brało się karetkę i ołówek , bazgrało po niej, a następnie próbowało dostrzec w tych bazgrołach, jakieś kształty ( np. kształty zwierząt itd) , po czym kończy się rysunek kontynuując ten kształt. Myślę że z bazgraniem architektury jest podobnie, dostrzegamy to coś co logiczne racjonalne myślenie nie jest w stanie dostrzec. 
A dzisiaj  szkice do domu po linii, i praca nad modułowym rozwiązaniem tego tematu. 
Dom po lini_szkic_02
MODUŁ SALON/ KINO

Dom po lini_szkic_03
MODUŁ JADALNIA

Dom po lini_szkic_04
MODUŁ KUCHNIA

Dom po lini_szkic_05
MODUŁ SPA